1

Mandagaus elgesio pagrindai

Pasisveikinimas

 Tinkamas pasveikinimas ir sveikinimasis

Pasveikinimas simbolizuoja  mandagumą. Pasisveikinti atrodo taip paprasta, tačiau nežinant tam tikrų taisyklių dėl pasisveikinimo galime pakliūti į labai nemalonią situaciją. “Labas, kaip sekasi?” – reiškia draugišką pasveikinimą. Tačiau net nepagalvojame, kad ne visi į kuriuos taip kreipsimės, palaikys tai mandagiu poelgiu. Galbūt pasitaikys tokių, kuriuos ši frazė įžeis. Net ir paprastai pasisveikinat, galima padaryti daug klaidų. Svarbu ne tik tai, kaip sveikinamasi, bet ir tai, kas pirmas pasisveikina. Galų gale ne kiekvienas pageidauja, kad su juo sveikintųsi kiekvienas sutiktas. Tai priklauso nuo tam tikros hierarchijos ir pavaldumo pagal rangą.

Kas privalo sveikinti pirmas ir kodėl?

Jei laikysimės šių griežtų taisyklių, situacija bus aiškesnė:

  • Su aukštesniojo rango asmeniu pasisveikina pavaldus pagal rangą asmuo;
  • Su vyresniu asmeniu visada pirmas pasisveikina jaunesnis;
  • Vyras pirmas pasisveikina su moterimi

Kartais šių taisyklių laikytis ne taip paprasta, ypač kai susitinka skirtingos socialinės padėties asmenys. Kartais tarnybinė padėtis gali būti svarbesnė nei amžius, lytis ar profesinis išsilavinimas. Aukštas pareigas užimantis habilituotas akademikas, turintis garbės daktaro laipsnį Seimo narys, susitinka premjerą. Premjeras neabejotinai yra aukštesnis pagal rangą. Net jei premjeras nėra baigęs mokyklos, pirmas su premjeru  turi sveikintis Seimo narys.

Tos pačios taisyklės galioja ir versle. Čia, pavyzdžiui, skyriaus vadovas pasisveikina su įmonės savininku, o sekretorė su skyriaus vadovu. Šiuo atveju skyriaus vadovo ir firmos savininko akademiniai laipsniai yra antrinis dalykas. Net jei skyriaus vadovas –profesorius, o firmos savininkas – stalius. Skyriaus vadovas pirmas turi sveikintis su firmos savininku, nes pastarasis yra profesoriaus darbdavys.

Profesinis titulas – svarbiau nei mokslinis laipsnis

Sveikinantis galioja taisyklė, kad akademinis laipsnis yra svarbiausias.  Asmuo turintis kilmės titulą – sveikinasi pirmas su asmeniu turinčiu akademinį laipsnį. Ši taisyklė aiškinama tuo, kad kilmės titulas įgyjamas su pavarde, o akademinis laipsnis užsitarnaujamas tik baigus studijas ir apsigynus daktaro vardą.  Tačiau jei kilmingas asmuo turėtų daktaro laipsnį, titulas būtų svarbesnis.

Nlp.lt

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.