1

Laiko relės buities automatizavimui

Šiandien beveik visi žmonės skundžiasi laiko stoka. Mūsų visų gyvenimo tempas nuolat greitėja, todėl bet kokie prietaisai, tiksliai skaičiuojantys laiko intervalus visada bus reikalingi.

O jei tokie prietaisai nuo mūsų pečių nuima dalį rūpesčių, tokių kaip vejos laistymas, šviesos įjungimas ir išjungimas, skirtingų buities elektronikos prietaisų valdymas, tokie prietaisai tiesiog būtini kiekvienam iš mūsų.

Bendras tokių prietaisų pavadinimas ir yra laiko relės. Laiko relė – tai relė, skirta nepriklausomam laiko užlaikymui ir schemos elementų nuosekliam aprūpinimui darbu. Laiko relės naudojamos tokiais atvejais, kai būtina automatiškai atlikti kokį nors veiksmą ne iš karto atsiradus valdymo signalui, o tik po kažkurio laiko tarpo.

reles

Laiko relių veikimo principai

Laiko relės su elektromagnetiniu užlaikymu naudojamos tik esant nuolatinei srovei. Šio tipo relės turi papildomą apviją, sudarytą iš varinės gilzės. Didėjant pagrindiniam magnetiniam srautui, atsiranda srovė papildomoje apvijoje. Todėl magnetinis srautas didėja lėčiau, inkaro „sužadinimo“ laikas mažėja ir taip įjungimo metu atsiranda laiko uždelsimas. Išjungiant srovę ritėje dėl apvijų induktyvumo relės magnetinis srautas kurį laiką išlaikomas inkaro.

Laiko relės su pneumatiniu užlaikymu

Šio tipo laiko relės turi specialų lėtinantį įrenginį – pneumatinį slopintuvą. Užlaikymo reguliavimas realizuojamas reguliatoriaus sraigtu reguliuojant angos oro patekimui dydį.

Šios laiko relės gali sukurti laiko užlaikymą nuo keturių dešimtųjų iki šimto aštuoniasdešimties sekundžių.

Laiko relės su laikrodiniu arba inkariniu mechanizmu

Šios laiko relės dirba kaip spyruoklės, kurios paleidžiamos veikiant elektromagnetui, o relės kontaktai pradeda veikti tik tuomet, kai inkarinis mechanizmas atskaičiuoja laiką, nustatytą skalėje. Tokios laiko relės naudojamos galinguose (šimtų ir tūkstančių amperų srovės stiprumo) automatiniuose jungikliuose, kur įtampa siekia nuo keturių dešimtųjų iki dešimties kilovoltų.

Sudėtinės tokios relės dalys yra šios: lėtinimo mechanizmas ir srovės apvija, paleidžianti spyruoklę. Mechanizmo veikimo greitis priklauso nuo spyruoklės uždelsimo, t.y. nuo srovės apvijoje. Baigiantis veikimui mechanizmas iššaukia automato išjungimą tuo pačiu vykdydamas šiluminės apsaugos nuo perkrovimo funkcijas. Todėl visai nereikalinga supančio oro temperatūros korekcija.

Šio tipo laiko relės gali sukurti laiko užlaikymą nuo vienos dešimtosios iki dvidešimties sekundžių.

Motorinės laiko relės

Šios laiko relės skirtos laiko skaičiavimui nuo dešimties sekundžių iki keleto valandų. Motorines laiko reles sudaro sinchroninis variklis, reduktorius, elektromagnetas, skirtas variklio ir reduktoriaus sujungimui ir atjungimui, bei kontaktai.

Elektroninės laiko relės

Iki nebrangių mikrokontrolinių aparatų atsiradimo, elektroninių laiko relių veikimas buvo realizuojamas pereinamais kontūro RC ar RL procesais. Šiuolaikinės laiko relės įvykdo būtiną laiko užlaikymą su programa, mikrokontrolinių aparatų „apsauga“. O pats mikrokontrolinis aparatas gali veikti su kvarciniu rezonatoriumi arba RC-generatoriumi.

Daugiau informacijos apie laiko reles ieškokite čia.

Nlp.lt

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.